Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Vazby národní politiky ČR a relevantních ...

Vazby národní politiky ČR a relevantních strategických dokumentů ČR a EU se zaměřením na politiku HSÚS

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacejiné
Rok ukončení2010
Shromáždit a analyzovat relevantní strategické dokumenty ČR a EU s vazbou na politiku HSÚS. Analýzy budou provedeny z hlediska jejich charakteru, zaměření cílů a prioritních os, jejich financování, časových rámců, systému pro jejich přípravu a realizaci, včetně odpovědných orgánů, jejich komplementarity a provázanosti a propojení na konkrétní realizační programy. Navrhnout strukturu sledovaných údajů a jejich vazeb pro zpracování databáze strategií a programů pro využití řídicími pracovníky při tvorbě, realizaci a vyhodnocování strategických a koncepčních materiálů, včetně návrhu způsobu jejich aktivní koordinace. Vytvořením tohoto nástroje napomoci zamezení duplicitám a překryvům, upozornit na „prázdná“ místa a nepokryté problémy, podpořit působení synergických efektů z různých programů, zvýšit průhlednost a celkovou efektivnost řízení.