Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Zajištění synergických vazeb mezi ...

Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007–2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacekoordinace mezi fondy a dalšími nástroji
Rok ukončení2009
Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návratností mezi operačními programy v programovacím období 2007–2013 klasifikovat jednotlivé vazby a  identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR. Pro klíčové vazby pak analyzovat koordinační mechanizmy a tam, kde je to vhodné zpracovat doporučení pro zajištění těchto návazností odpovídajícími koordinačními mechanizmy, vč. návrhu jejich sledování v průběhu implementace NSRR v období 2007–2013.

Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013