Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Evaluace > Knihovna evaluací > Zhodnocení dopadů strukturální ...

Zhodnocení dopadů strukturální intervence na lokální, regionální nebo celorepublikový rozvoj u 3 vybraných ukončených projektů realizovaných ze SF/FS v rámci programového období 2007–2013

ProgramNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluacedopadová evaluace
Rok ukončení2011
Cílem analýzy je zjistit krátkodobé výsledky 3 vybraných projektů a srovnat je s výstupovými indikátory projektu. V rámci analýzy je požadováno zjištění dostupných statistických dat, s kterými budou srovnány výstupové ukazatele projektu, případně bude provedeno samostatného výběrového šetření.

Zhodnocení dopadů strukturální intervence na lokální, regionální nebo celorepublikový rozvoj u 3 vyb