Zpracování analytických podkladů pro přípravu hodnocení průběžného plnění cílů SRR ČR a dopadů KP na

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluaceon-going
Tematické zaměření evaluacejiné
Rok ukončení2011
Vyhodnocení, jak je naplňována SRR v období 2 let od posledního hodnocení.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena