Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Koordinace > Řídící a koordinační výbor

Řídící a koordinační výbor

Řídící a koordinační výbor (ŘKV) je mechanismem na národní úrovni pro zajištění nejširší koordinace za účasti nejen orgánů zapojených do implementace, ale také hospodářských a sociálních partnerů.
ŘKV byl pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu zřízen usnesením vlády č. 1180 ze dne 22. října 2007 na základě §18 zákona č. 248/ 2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. ŘKV plní funkci monitorovacího výboru na úrovni NSRR. Předsedou ŘKV je Ministr pro místní rozvoj, který jmenuje a odvolává členy ŘKV. Dle svého statutu má nejvýše 50 členů, jedná se především o politické zástupce. Je svoláván zpravidla dvakrát za kalendářní rok. Svým usnesením dává doporučení pro další postup v oblasti SF/ FS. ŘKV může předkládat informace či konkrétní opatření vládě ČR na vědomí, případně ke schválení.


ŘKV jsou předkládány ke schválení zejména následující záležitosti:
  • aktuální stav čerpání za programové období 2004-2006 a 2007-2013,
  • změny v NSRR,
  • změny v operačních programech (tzv. revize OP dle čl. 33 Obecného nařízení č. 1083/ 2006),
  • další zásadní změny v nastavení implementačního systému,
  • přehled aktuálních problémů a návrhů zlepšení celkové funkčnosti implementačního systému ČR.