Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Monitorování > Monitorování finančního pokroku

Monitorování finančního pokroku

Finanční monitorování je především sledováním celého průběhu čerpání a efektivního využívání přidělených finančních prostředků na jednotlivé roky programového období 2007–2013, a to od úrovně projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů až po úroveň Národního strategického referenčního rámce.

Takové monitorování umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání a efektivního využívání přidělených finančních prostředků. Znamená to tedy komplexní systém monitorování finančních toků v rámci projektového cyklu.

Tento systém využívá data i informace o projektech ve schvalovací, realizační i po realizační fázi v podobě sledování udržitelnosti deklarovaných výsledků projektů. Úkolem finančního monitorování na centrální úrovni je rovněž vykazovat plnění realizace Národního strategického referenčního rámce Evropské komisi, vládě i veřejnosti.

Úkolem monitorování finanční pomoci na této úrovni je zároveň sledovat, zjišťovat a identifikovat případný negativní vývoj při čerpání přidělených finančních prostředků a na základě těchto zjištění vytvářet podklady pro přijímání příslušných účinných opatření za účelem odstranění všech zjištěných problémů a nedostatků.
Hlavní výstupy finančního monitoringu