Národní číselník indikátorů

Národní orgán pro koordinaci vydal aktualizovanou verzi Národního číselníku indikátorů (NČI). NČI je soubor všech centrálních indikátorů, resp. ukazatelů, které jsou nositeli informace o věcném plnění projektů/programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Obsahuje po technické a metodické stránce upravené indikátory s jasnou definicí, měrnou jednotkou a kódováním.
Na základě potřeby zjišťování aktuální dosažené hodnoty statistických indikátorů ve výročních a jiných zprávách a vysoké náročnosti jejich zjišťování, NOK navázal spolupráci s ČSÚ s cílem vytvořit zdrojovou databázi konkrétních odkazů a hodnot u vybraných statistických indikátorů, které jsou součástí Národního číselníku indikátorů. Český statistický úřad zanalyzoval indikátory NČI s uvedeným zdrojem ČSÚ a vypracoval zdrojové odkazy a časové řady ukazatelů za územní členění NUTS2 a NUTS3.