Odkazy

 

Stránky operačních programů 2007—2013

Integrovaný operační program:

OP Doprava:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost:

OP Podnikání a inovace:

OP Technická pomoc:

OP Výzkum a vývoj pro inovace:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

OP Životní prostředí:

ROP Jihovýchod:

ROP Jihozápad:

ROP Moravskoslezsko:

ROP Severovýchod:

ROP Severozápad:

ROP Střední Čechy:

ROP Střední Morava:

OP Praha Adaptabilita:

OP Praha Konkurenceschopnost:

OP Česko-Bavorsko:

OP Česko-Polsko:

OP Česko-Rakousko:

OP Česko-Sasko:

OP Česko-Slovensko:

Další instituce a informační zdroje v ČR:

Instituce Evropské unie:

Média:

Stránky s tématikou fondů v dalších evropských zemích a regionech: