Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Další tematické pracovní skupiny

Další tematické pracovní skupiny

Pro jednání uvedených platforem jsou využívány rovněž vstupy z průřezových (tematických) platforem, zejména Pracovní skupiny k integrovaným přístupům a územní dimenzi a Pracovní skupiny pro přípravu jednotného monitorovacího systému 2014+.
Pracovní skupina k integrovaným přístupům a územní dimenzi je zaměřena na zajištění územní dimenze programů a nastavení vhodného využití nástrojů integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020 a je široce reprezentovaná zástupci krajů, měst a obcí a dalších regionálních partnerů. Pracovní skupina pro přípravu jednotného monitorovacího systému 2014+ se zabývá zejména přípravou a definováním metodických postupů pro přípravu a implementaci jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014-2020.