Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Expertní poradní skupina pro budoucnost ...

Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS)

Expertní poradní skupina je poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj, složená z odborníků – významných osobností, a slouží k diskusím, výměně zkušeností, podávání námětů, komentářům a oponentuře textů a jiných dokumentů vztahujících se k budoucnosti kohezní politiky EU, a to na úrovni ČR i EU. Členové EPOS se vyjadřují k návrhům ministerstva pro místní rozvoj v oblasti kohezní politiky a předkládají náměty týkající se budoucí struktury, priorit a principů kohezní politiky pro budoucí programové období 2014-2020.

Členy EPOS jsou:

Experti:

Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Ing. Jan Březina

poslanec Evropského parlamentu, bývalý hejtman Olomouckého kraje
 

PhDr. Miroslava Kopicová

ředitelka Národního vzdělávacího fondu, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace a bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
 

Mgr. Radko Martínek

hejtman Pardubického kraje, místopředseda Asociace krajů ČR a bývalý ministr pro místní rozvoj
 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

ředitel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy
 

Ing. Aleš Michl

ekonomický analytik Raiffeisenbank a.s.
 

RNDr. Luděk Niedermayer

ředitel consultingu, Deloitte ČR, bývalý viceguvernér České národní banky
 

Ing. Petr Osvald

zastupitel města Plzně a člen Výboru regionů
 

JUDr. Pavel Telička

BXL Consulting, bývalý eurokomisař a velvyslanec ČR při EU
 

Ing. Oldřich Vlasák

poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcí ČR a bývalý primátor Hradce Králové
 

Ing. Petr Zahradník

manažer EU Office, Česká spořitelna, a.s.
 

MMR:

Ing. Daniel Braun, M.A.

předseda EPOS, 1. náměstek ministra
 

JUDr. Olga Letáčková

zástupkyně předsedy EPOS, vrchní ředitelka Sekce NOK 
 

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.

ředitelka Odboru evropských záležitostí
 

Ing. Karla Šlechtová

zástupkyně ředitelky Odboru evropských záležitostí