Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Meziregionální poradní skupina MMR pro ...

Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky (MPS)

Důvodem založení této poradní skupiny bylo dostatečné zapojení krajů ČR do debat o budoucí podobě kohezní politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj s kraji konzultuje stanoviska ČR k této problematice, stejně tak jako dílčí pozice, které zástupci MMR obhajují v Bruselu při vyjednávání v Radě EU. Cílem je také větší vypovídací hodnota těchto pozic a tím i silnější mandát. Role MMR spočívá ve vedení debaty, shrnutí závěrů, vypracování společných stanovisek k dílčím problémům a jejich prezentace na dalších fórech. Výstupy skupiny jsou: vzájemná informovanost o situaci v krajích, stejně tak jako o situaci na evropské úrovni včetně aktuálního dění v oblasti kohezní politiky. Setkání Poradní skupiny probíhají ad hoc cca 3–4 x do roka a na základě aktuálně projednávané agendy v Radě EU.

5. září 2012: Ve středu 29. srpna 2012 se sešli členové meziregionální poradní skupiny ke svému desátému jednání. V úvodu informovali zástupci ministerstva pro místní rozvoj členy skupiny o průběhu a výsledcích projednávání ...

9. března 2012: V úvodu jednání informovali zástupci ministerstva pro místní rozvoj členy skupiny o stavu jednání o textech nařízení v Pracovní skupině pro strukturální opatření. Dalšími body programu byly informace o ...

9. března 2012: Hlavními body společného jednání koordinačních výborů NSRR a Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky byly informace o aktuálním stavu přípravy národních rozvojových priorit kohezní politiky ...

9. března 2012: Na programu dnešního jednání byly informace o dosavadním projednávání budoucí kohezní politiky na úrovni Evropské unie a k rozpracování národních rozvojových priorit, projednání dalšího postupu přípravy a ...

3. února 2011: Hlavními body jednání MPS byly informace o aktuálním stavu diskusí o budoucí kohezní politice, postoj ČR k budoucnosti kohezní politiky, tematická koncentrace a vazba kohezní politiky na Strategii Evropa 2020.

9. března 2012: Přehled starších jednání Meziregionální poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven