23. března 2010 - čtvrté jednání MPS

15.03.2010:
V průběhu čtvrtého jednání členové skupiny projednali informace o přípravě Východisek k aktualizaci Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky a o aktuálním stavu debat v rámci pracovních skupin MMR. Dalšími body jednání byly: prezentace závěrů analýz krajů, měst a obcí, informace o aktuálním stavu diskusí o budoucnosti kohezní politiky (High Level Group, aktivity španělského předsednictví), představení dokumentu „Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie“ (dokument Petra Zahradníka), aktuální stav jednání k revizi rozpočtu a informace k analýzy potřeb krajů a měst.