7. září 2009 - první jednání MPS

17.09.2009: Na prvním jednání poradní skupiny členové projednali návrh Aktualizované Rámcové pozice k budoucnosti kohezní politiky a verze k předložení Vládě ČR, informace o aktuálně projednávané agendě v Bruselu v průběhu Švédského předsednictví a v závěru jednání proběhla diskuse o navržených otázkách a dokumentech o budoucnosti kohezní politiky.