11. ledna 2010 - třetí jednání MPS

17.09.2009:
Členové poradní skupiny v rámci třetího jednání prodiskutovali aktuální stav diskusí v rámci Rady - Pracovní skupiny pro strukturální opatření (B5), informace ke Strategii Evropa 2020 a revizi rozpočtu, projednali pozici komisaře Pawla Sameckiho - "Orientaton paper", pozici ke strategii EU pro dunajský region a aktuální stav zpracování krajských analýz potřeb krajů a měst.