Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Meziresortní expertní poradní skupina

Meziresortní expertní poradní skupina (MEPS)

Meziresortní expertní poradní skupina sestává z odborníků pro přípravu jednotného metodického prostředí a diskusi k jednotlivým zpracovávaným metodickým dokumentům. Tato pracovní skupina zahájila svou činnost již v srpnu roku 2012.
Meziresortní expertní poradní skupiny projednává metodické dokumenty, které jsou určeny pro subjekty implementační struktury, v následujících metodických oblastech:
 • Evaluace,
 • Zásady tvorby a používání indikátorů pro monitoring a evaluaci,
 • Příprava programových dokumentů,
 • Způsobilost výdajů a jejich vykazování,
 • Řízení rizik,
 • Pravidla monitorování fondů SSR,
 • Projekty vytvářející příjmy,
 • Realizace integrovaných přístupů,
 • Manuály operačních programů,
 • Veřejná podpora,
 • Implementace finančních nástrojů,
 • Řízení výzev, výběr a hodnocení projektů,
 • Zadávání zakázek,
 • Revize operačních programů,
 • Ukončování programů,
 • Monitorování procesů v MS2014+,
 • Publicita fondů SSR,
 • popřípadě další.