Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Meziresortní koordinační skupina pro ...

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 (MKS KP)

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 je poradním orgánem Výboru pro Evropskou unii pro koordinaci přípravy budoucnosti kohezní politiky v České republice po roce 2013. MKS KP byla ustanovena usnesením vlády číslo č. 645/2011 a spolupředsedají jí ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad vlády. Slouží především k pravidelné výměně informací o průběhu přípravy kohezní politiky v ČR po roce 2013 a přípravě nového programového období ministerstvem pro místní rozvoj jako koordinátorem kohezní politiky na národní úrovni.

Koordinační skupina projednává materiály předložené k projednání ministrem pro místní rozvoj, materiály předkládané vládě a Výboru pro Evropskou unii, které souvisejí s problematikou kohezní politiky. Může k nim vládě, případně Výboru pro Evropskou unii předkládat svá doporučení.