Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy

Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy jsou zřízeny na základě článku 6 Statutu Rady pro ESI fondy. Jedná se o pět pracovních skupin s konkrétním tematickým zaměřením, které řeší soulad se strategiemi a dosažení synergií v příslušných oblastech jejich zaměření. Jednotlivé pracovní skupiny jsou vedeny generálními sekretáři, resp. generálním zmocněncem, kteří jsou jmenováni předsedou Rady pro ESI fondy, tj. předsedou vlády.
Jsou zřízeny následující Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy:
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání (vedená generálním sekretářem pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání);
  • Pracovní skupina pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou (vedená generálním sekretářem pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou);
  • Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu (vedená generálním sekretářem pro páteřní infrastrukturu);
  • Pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území (vedená generálním sekretářem pro integrovaný rozvoj území);
  • Pracovní skupina pro inovativní finanční nástroje (vedená generálním zmocněncem pro inovativní finanční nástroje).