Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > PS pro přípravu Dohody o partnerství

Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020

Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020 je klíčovou platformou pro projednávání zpracování Dohody o partnerství se zástupci řídicích orgánů programů i ostatních partnerů z řad regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů a zástupců neziskové, akademické a vědecko-výzkumné sféry.
Ačkoliv dle Statutu platforem pro fázi přípravy programového období 2014–2020 jsou členy zejména řídicí orgány a horizontální instituce (MMR, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR), rozhodlo se MMR s cílem širokého projednání přípravy Dohody o partnerství zahrnout jako hosty pracovní skupiny široké spektrum partnerů do činnosti této platformy.