Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Pracovní skupina Řídícího a ...

Pracovní skupina Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky (PS ŘKV)

Členové této pracovní skupiny analyzují dokumenty EU, ČR a dalších členských států EU, které souvisejí s budoucností kohezní politiky EU z hlediska působnosti instituce, která je vyslala, a zpracovávají k nim stanoviska pro odborný útvar ministerstva pro místní rozvoj, do jehož působnosti patří agenda kohezní politiky EU.

Členové také mohou předkládat své návrhy a podněty na formulování pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU. Pracovní skupina také projednává předložené návrhy rámcových pozic ČR týkající budoucnosti kohezní politiky MMR.