Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > PS k rozpracování programů

Pracovní skupiny k rozpracování programů 2014–2020

Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 se zabývá rozpracováním programových dokumentů pod koordinačním vedením MMR, které v této souvislosti připravilo „Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020“, který byl schválen vládou usnesením ze dne 29. května 2013 č. 401.

Členy této pracovní skupiny jsou zástupci řídicích orgánů programů spolufinancovaných ESI fondů v programovém období 2014-2020. Pracovní skupina tak projednává jednotlivá témata týkající se přípravy programových dokumentů dle výše zmíněného metodického pokynu.

Přístup do intranetu pro členy pracovní skupiny zde.

Národní číselník indikátorů 2014-2020 - aplikace pro správu a zpracování formulářů pro zařazení indikátoru do Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020.