Obecná předběžná podmínka EK k problematice EIA/SEA

Obecná předběžná podmínka k EIA/SEA se zabývá existencí opatření pro účinné uplatňování právních předpisů souvisejících s EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) a SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí).

Obecná předběžná podmínka Existence funkčního uspořádání, které zajišťuje účinné uplatňování právních předpisů EU souvisejících s EIA a SEA nastavuje rámec české právní úpravy týkající se vlivu na životní prostředí v souladu s evropskou legislativou. V této souvislosti za účelem vypracování návrhu novelizace byla zřízena pracovní skupina, jež je v úzkém kontaktu s Evropskou komisí, a která pracuje na novele zákona o EIA. Pokud jde o kontrolu kvality procesu EIA, MŽP již v současné době aplikuje systém autorizovaných osob zpracovávajících dokumentace EIA a oponentní posudky EIA, které jsou dalším nástrojem pro kontrolu kvality informací obsažených v dokumentaci EIA. Na základě této skutečnosti MŽP metodicky vede všechny pracovníky provádějící směrnice EIA a SEA.

Informace z oblasti EIA a SEA jsou pro všechny pracovníky šířeny prostřednictvím informačního systému a vydáváním metodických pokynů. Krajští úředníci pravidelně využívají také možnosti individuální konzultace. Stejně tak MŽP kontaktuje pracovníky na krajských úřadech a konzultuje s nimi aktuální otázky v procesu EIA či SEA.  Všichni pracovníci provádějící směrnice EIA a SEA jsou kvalifikováni rovněž k provádění poradenství v oblasti EIA a SEA.

Připojené soubory