Předběžná podmínka EK k zadávání veřejných zakázek (VZ)

Znění předběžné podmínky: existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI. Gestorem předběžné podmínky je v součinnosti s řídícími orgány programů a s Národním orgánem pro koordinaci Odbor práva veřejných zakázek a koncesí na ministerstvu pro místní rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR provozuje Portál o veřejných zakázkách a koncesích, na kterém naleznete přehledné informace o zadávání veřejných zakázek.