2. ročník soutěže Poznej projekt 2015

Druhý ročník oblíbené soutěže „Poznej projekt“, která probíhala od března do června, byl již ukončen. Cílem soutěžících bylo poznat projekty podpořené z evropských fondů podle fotografie a nápovědy na stránkách www.dotaceEU.cz. Zúčastnilo se celkem 1 424 soutěžících, kteří dohromady zaslali 5 340 odpovědí.
Vybráno bylo celkem 15 projektů, a soutěžící měli za úkol správně odpovědět na otázky. Nejvíce správných odpovědí bylo zasláno k fotografii projektu komplexu Moravia Thermal v Jihomoravském kraji. Na webových stránkách www.mapaprojektu.cz      a na informačních portálech operačních programů mohli soutěžící najít potřebné informace.