1. ročník soutěže Poznej projekt 2014

Soutěž „Poznej projekt!“, kterou pro širokou veřejnost uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), už zná své vítěze. Do soutěže se od poloviny února do konce června 2014 přihlásilo celkem 1 338 soutěžících, kteří dohromady vyplnili 4 719 formulářů. Cílem soutěže bylo poznat projekty podpořené z fondů EU podle fotografie a nápovědy umístěné na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/poznejprojekt, které návštěvníkům každý týden představily nový obrázek. Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži.


Celkem mohli soutěžící tipovat 19 projektů, mezi nimi například prodloužení trasy pražského metra A, dokončení Vltavské vodní cesty mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, projekt zaměřený na zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR či přírodovědné exproratorium v Brně, které se pyšní jednou z nejmodernějších hvězdáren ve střední Evropě. Právě tento projekt vzbudil ze strany veřejnosti největších zájem – tipovalo jej celkem 401 soutěžících. Správné odpovědi mohli hledat na webových stránkách www.mapaprojektu.cz a na informačních portálech operačních programů.
 

      Soutěžte s fondy EU na facebooku!