Dokumenty NOK

V této sekci naleznete základní dokumenty vytvářející rámec implementace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na území České republiky v programovém období 2007–2013, dále zprávy o pokroku a stavu realizace Národního strategického referenčního rámce ČR zpracované Národním orgánem pro koordinaci a další výstupy. Tyto dokumenty jsou pro snazší orientaci rozděleny do několika skupin: Rámcové dokumenty, Metodické dokumenty, Materiály do vlády, Analytické výstupy, Evaluace a Publicita a informační materiály.

Metodiky Ministerstva financí ČR naleznete zde: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/strukturalni-fondy    

Kalendář
Kalendář
Kategorie dokumentů

Vložení nového dokumentu

Pomocí následujícího formuláře můžete vložit nový dokument do složky . Po uložení bude tento dokument přístupný dalším přihlášeným uživatelům extranetu.
Zadejte štítky oddělené čárkami (např. kočka, pes)
Kategorie dokumentů

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven