Finanční perspektiva 2007—2013

23.02.2009: Finanční perspektiva představuje víceletý finanční rámec EU, který je přijímán ve formě meziinstitucionální dohody, tj. dohody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Předmětem dohody jsou hlavní rozpočtové priority Evropské unie a nastavení výdajových stropů pro každou z těchto priorit. Finanční perspektiva se sjednává na časové období pěti až sedmi let.

Návrh finanční perspektivy

Dne 10. února 2004 Evropská komise zveřejnila první návrh finanční perspektivy na léta 2007—2013. Finanční perspektiva představuje víceletý rozpočtový plán Evropské unie. Tento plán je po sériích vyjednávání přijímán na základě meziinstitucionální dohody     uzavřené mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU o hlavních rozpočtových prioritách Evropské unie a o stanovení jejich výdajových stropů.

Schválení

Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007-13 byla schválena na summitu Evropské rady     dne 16. prosince 2005. Unie bude hospodařit s částkou téměř 862,4 mld. EUR (zhruba 25 biliónů korun), což představuje 1,045 procenta hrubého národního důchodu EU. Více než třetina této částky (tj. 308,1 mld. EUR) bude určena právě na regionální politiku EU. Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno 688 mld. Kč (tj. ročně zhruba 98 mld. Kč).

Základní parametry alokace zdrojů v rámci politiky soudržnosti:

Rozdělení mezi členské státy:

"staré členské země " 51,7 %
" nové členské země" (včetně Bulharska a Rumunska) 48,3 %


Rozdělení v rámci priorit nové architektury politiky HSS:

  • Konvergence: 81,9 %
  • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: 15,7 %
  • Evropská územní spolupráce: 2,4 %.