Strategické obecné zásady Společenství - česká verze

23.02.2009: Dne 6. října 2006 schválila Rada Evropské unie Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost (SOZS), které vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti v členských státech EU.

Dokumenty ke stažení


Odkazy


Strategické zásady pro rozvoj venkova

Rada Evropské unie rovněž přijala Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova a Nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v programovém období 2007—2013.

V návaznosti na tyto dokumenty byl Českou republikou zpracován Program rozvoje venkova ČR na období 2007—2013, který však zatím nemá finální podobu.

Dokumenty ke stažení


Odkazy