Indikátory pro monitoring a evaluaci: Praktický průvodce (Aktualizovaný návrh)

23.02.2009: "Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical guide". Aktualizovaný návrh metodického materiálu Evropské komise k tvrobě indikátorů pro progamovací období 2007—2013. Z tohoto dokumentu bude vycházet "Národní číselník indikátorů pro programovací období 2007—2013".

Dokumenty ke stažení

Tento metodický materiál byl vypracován na základě současné podoby návrhu Nařízení Rady EU o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (všeobecné nařízení). Bude aktualizován a upraven v návaznosti na změny ve znění všeobecného nařízení přijaté Radou EU.