Memorandum České republiky k reformě politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU

23.02.2009: Memorandum přijaté vládou 1. října 2003 bylo prvním stanoviskem České republiky k budoucí podobě politiky hospodářské a sociální soudržnosti, která bude mít významný vliv na možnosti subjektů na území ČR získat v letech 2007—2013 prostředky z evropského rozpočtu.