Studie Evropského parlamentu k reformě politiky soudržnosti po roce 2007

23.02.2009: Evropský parlament zveřejnil studii k reformě politiky hospodářské a sociální soudržnosti v návaznosti na plnění lisabonských a göteborských cílů. Nejen v souvislosti s přistoupením 10 nových členských států, po nichž budou brzy následovat dva další, čelí politika soudržnosti čtyřem velkým výzvám: prohloubení regionálních a sociálních rozdílů, vzniku nových územních nerovností, přetrvání sociálního vyloučení a fenoménu odcizení občanů od evropského projektu.

Studie "Přizpůsobení politiky soudržnosti rozšířené Evropě a Lisabonské a Göteborské cíle po roce 2007", kterou na žádost Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu     vypracoval externí zpracovatel "Notre Europe", byla prezentována na veřejném slyšení výboru 2. února 2005. V rámci tohoto slyšení seznámila komisařka Danuta Hübner poslance a poslankyně s nejnovějším vývojem událostí v Komisi a Radě kolem finanční perspektivy a vyjednávání návrhů reformní legislativy pro kohezi 2007+.

Dokumenty ke stažení:

Ohledně kopie tohoto dokumentu se, prosím, obraťte na sekretariát výboru.

Zdroj: Evropský parlament     (odkaz na ostatní jazykové verze)