Třetí zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti

23.02.2009: Komisařka pro regionální rozvoj paní Danuta Hübner dnes prezentovala Třetí zprávu o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti (Third Progress Report on Cohesion).

Obsah zprávy

Zpráva popisuje stav regionů v rozšířené Evropské unii na příkladech příjmů, zaměstnanosti a produktivity. Rovněž poskytuje informace o způsobech, jakými členské státy a jejich regiony využily příležitosti poskytované střednědobým hodnocením strukturálních fondů k zlepšení svých rozvojových programů.

Zpráva je v plné i zkrácené verzi v aj, nj a fj k dispozici na webových stránkách Evropské komise. Stejně tak je ke stažení soubor s grafy a powerpointová prezentace.

Odkazy

Web EK: Third Progress Report on Cohesion    

Zdroj: Tisková zpráva Evropské komise