Informační materiály

V této sekci naleznete publikace a informační materiály. Rámcové dokumenty a dokumenty zpracované Národním orgánem pro koordinaci jsou zveřejněné v sekci Dokumenty Národního orgánu pro koordinaci.
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 60

7. března 2012: V roce 2010 byla vytvořena informační brožura, která bilancuje průběh programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 v první polovině programového období. Vedle ...

5. března 2012: Publikace představuje přehledným a čtivým způsobem dvacet projektů realizovaných v období 2007-2013 Integrovaným operačním programem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha ...

5. ledna 2012: Letáky obsahují popis jednotlivých prioritních os Operačního programu Životní prostředí.

5. ledna 2012: Leták obsahuje základní informace o Operačním programu Životní prostředí pro neziskové organizace - např. jak postupovat při žádosti o dotaci, z jakých prioritních os mohou nezikové organizace čerpat dotace v rámic ...

5. ledna 2012: Leták obsahuje základní informace o Operačním programu Životní prostředí pro podnikatele - např. oblasti podpory a typy projektů, na které mohou získat dotace podnikatelé a živnostníci, nejčastější chyby při podávání ...

5. ledna 2012: V letáku Průvodce dotacemi v Operačním programu Životní prostředí naleznete základní informace o tomto programu - možné příjemce, oblasti podpory, příklady podpořených projektů, kontakty atd.

3. ledna 2012: Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

21. října 2011: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR vydal publikaci, která představuje úspěšné projekty realizované z IOP v oblasti revitalizace problémových městských zón.

8. června 2011: Brožura zachycuje pokrok v čerpání dotací z ROP SV v r. 2010 a představuje 18 zajímavých projektů.

6. dubna 2011: Brožura, která byla produkována jako doprovodný informační materiál k přednášce, která se konala 10. 11. 2010 v Kroměříži. Této přednášce pro širokou veřejnost předcházely zkrácené verze na středních školách.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 60

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven