Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > IOP - zpracování rozboru udržitelného ...

IOP - zpracování rozboru udržitelného rozvoje území

07.04.2009: Výstupy ze semináře pro žadatele k aktivitě 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ÚAP) obcí a krajů byly publikovány jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj (5/2008).
Příloha ke stažení obsahuje:
  • Předmluva / Eva Fialová
  • Přírodní pilíř v procesu pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) / Vladimír Mackovič
  • Rozbor udržitelného rozvoje území v kontextu územního plánování a příklady pro hospodářský a sociální pilíř / Karel Maier
  • Sociální pilíř udržitelného rozvoje území - náměty ke zpracování dat / Jiří Jedlička

Soubory ke stažení