Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Letáky Operačního programu Lidské zdroje ...

Letáky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

16.08.2010:

V letácích naleznete informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost i o jednotlivých prioritních osách tohoto programu.

OP LZZ je jedním ze tří operačních programů financovaných z Evropského sociálního fondu v programovém období 2007–2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřednictvím podpory poskytování kvalitních a dostupných sociálních služeb.