Informační publikace o ROP Jihozápad

27.12.2010: Publikace by měla zájemcům o dotace z evropských fondů nabídnout užitečné a praktické informace a zároveň usnadnit orientaci v možnostech, které skýtá Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad.
Informační publikace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad

Soubory ke stažení