Územně analytické podklady

07.04.2009: Dva letáky informující o podporovaných aktivitách 5.3a) a 5.3b).

5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí a krajů
Ke stažení: Územně analytické podklady (pdf - 254,39 KB)

5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území
Ke stažení: Územní plány obcí (pdf - 681,58 KB)