Videospoty - představení projektů spolufinancovaných z ROP Severovýchod

10.12.2010: Prostřednictvím devíti videospotů Vám Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod představuje projekty spolufinancované z ROP NUTS II Severovýchod. V říjnu je zhlédli i účastníci pardubického semináře „Dobrá praxe projektů“. Desátý spot informuje o Regionálním operačním programu, z něhož plynou dotace do Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje.