Metodické řízení

Metodické řízení
Národní orgán pro koordinaci (NOK) je mimo jiné centrálním metodickým orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007–2013. Centrální metodická role NOK je vykonávána především prostřednictvím níže uvedených výstupů v průřezových oblastech společných pro všechny operační programy, jakými jsou horizontální témata, veřejná podpora, způsobilé výdaje apod.

Nejdůležitější výstupy NOK, které naplňují jeho funkci v oblasti metodického řízení, tvoří:
 
  • Metodické dokumenty, jejichž jednotlivé typy se liší svou závazností (pokyny x doporučení). Závaznost daného metodického dokumentu je vždy specifikována v jeho úvodu či příslušné kapitole.
    • Metodické pokyny vydané rozhodnutím Vlády ČR – Dokumenty, které metodicky upravují nejvýznamnější oblasti implementace. Jsou vydané rozhodnutím Vlády ČR.
    • Metodické pokyny – Dokumenty, které metodicky upravují významné oblasti implementace.
    • Metodická doporučení – Dokumenty uvádějící doporučené postupy ve specifických otázkách implementace.
  • Specializované workshopy a semináře především v případě nezavedených resp. novátorských aspektů implementace.
  • Stanoviska MMR-NOK v případě velmi konkrétních aspektů implementace.

Kromě metodických dokumentů zpracovaných NOK se k programovému období 2007–2013 vztahují také metodiky a manuály zpracované Rámcem podpory Společenství, který v České republice zastřešoval a koordinoval politiku hospodářské a sociální soudržnosti v období 2004–2006.

Metodické dokumenty