Operační program ESPON 2013

Program ESPON 2013 je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytovat informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory atp., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost.

Pro koho je program ESPON určen a jak je financován?

Programu mohou využít veřejné orgarnizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i partnerských zemí EU (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island). Na jejich projekty bylo vyčleněno cca 45 mil. EUR, které pokryjí 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU.

Jaké jsou řídící struktury programu?

Celý projektový proces je realizován v anglickém jazyce a řídícím organém programu ESPON 2013 je lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Pro Českou republiku byl zřízen Národní koordinátor pod Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a také Národní kontaktní místo při Ústavu územního rozvoje v Brně.

Jaké jsou prioritní osy programu?

Program ESPON 2013 je členěn na pět priorit podle programové strategie a definovaných záměrů. V pořadí první čtyři z nich jsou tematické – určují zaměření jednotlivých projektů:

  • Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti
  • Cílená analýza založená na poptávce uživatelů
  • Vědecká základna a nástroje
  • Kapitalizace, vlastnictví a účast
  • Technická pomoc

Program ESPON 2013 byl schválen Evropskou komisí 7. listopadu 2007.

Novinky

28.11.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností ...

12.06.2014 - Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Aktualizace se týká příloh č. 5 (kontakty), a č. 4a a ...

22.04.2014 - Sekretariát operačního programu ESPON hledá do svého mezinárodního týmu 2 stážisty z řad akademiků. Konečný termín pro přihlášení je 11. května 2014.

10.01.2014 - Sekretariát programu ESPON, tzv. Koordinační jednotka sídlící v Lucembursku hledá do svého mezinárodního týmu 2 stážisty z řad akademiků. Termín pro přihlašování je 26. ledna 2014.

18.09.2013 - Rádi bychom Vám představili nově vydanou publikaci s názvem "Projekty programu ESPON"

ESPON 2013

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu ESPON 2013

Žadatelé o podporu

veřejné organizace i soukromé subjekty

Řídící orgán

lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury

Kontaktní místo v ČR

Národní kontaktní místo ESPON
Ústav územního rozvoje
Jakubské náměstí 3, PO BOX 234
601 00 Brno

Seznam příloh