Evropský den spolupráce - společné hranice nás sbližují

28.06.2012: Zveme Vás na oslavy Evropské dne spolupráce. Přijďte se pobavit a seznámit s zajímavými iniciativami, které vznikly z projektů programů Evropské územní spolupráce.

V druhé polovině září (v týdnu kolem 21. září 2012) se při příležitosti oslavy Evropského dne spolupráce uskuteční různě zaměřené akce pro veřejnost na území téměř 40 zemí Evropy. Kromě zábavy, z části zacílené na rodiny s dětmi, půjde o příležitost seznámit se s konkrétními iniciativami, které vznikly za pomoci projektů financovaných z programů Evropské územní spolupráce.

V České republice se do akce zapojí 3 přeshraniční programy (Česká republika-Svobodný stát Bavorsko, Česká republika-Rakousko, Česká republika-Slovenská republika) a programy nadnárodní spolupráce Central Europe a meziregionální spolupráce INTERREG IVC. 

Veškeré události a zajímavosti naleznete na mapě     se stručnou informací o jejím obsahu. Na stejných webových stránkách     naleznete i další bližší informace k oslavám Evropského dne spolupráce, o kterém Vám více napoví tento snímek    .