Vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele ex-ante hodnocení programu INTERACT III 2014-2020

23.05.2013: Řídící orgán operačního programu INTERACT, který je součástí programů Cíle 3 Evropské územní spolupráce, vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele ex-ante hodnocení OP INTERACT III 2014-2020.
Bratislavský samosprávný kraj, který plní funkci řídícího orgánu OP INTERACT II v rámci Cíle 3 Evropské územní spolupráce, vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele ex-ante hodnocení OP INTERACT III 2014-2020.

Všechny dokumenty v anglickém jazyce k výběrovému řízení jsou ke stažení zde: http://alturl.com/mpkq5     Dokumenty v anglickém jazyce mají pouze informativní charakter.

Všechny dokumenty ve slovenském jazyce, které jsou právně závazné naleznete zde: http://alturl.com/d6chw    

Zájemci musí označit své nabídky "Ex-ante evaluation of INTERACT III" a doručit nejpozději do 11. června 2013 do 9:00 hodin na adresu:

Bratislavský samosprávný kraj
Odbor verejného obstaravánie
Sabinovská 16, P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Slovenská republika

Kategorie:

INTERACT II