Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (OP ČR - Polsko) se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

OP ČR - Polsko je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.

Jak je OP ČR - Polsko financován?

OP ČR - Polsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozboj vyčleněno 219,46 mil. €, které mají být doplněny z českých a polských národních veřejných zdrojů.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Polsko podporovány?

OP ČR - Polsko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jejich zaměření je následující:

  • Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

  • Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

  • Podpora spolupráce místních společenství

  • Technická pomoc

Všechny aktuální dokumenty najdete na oficiálních stránkách programu    .

Novinky

30.05.2014 - Ode dne 1.6.2014 platí Metodický pokyn č.1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6, který se týká změn v přílohách příručky č.15a „Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“ a 15b „Doplňující výklad k ...

10.05.2013 - V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 proběhlo vyhodnocení plnění komunikačních a propagačních aktivit.

21.02.2013 - Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na ...

21.02.2013 - Ve dnech 29. a 30.1.2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru programu.

OP ČR - Polsko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu ČR - Polsko

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Národní orgán  v Polsku 
Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky