Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 76

30. května 2014: Ode dne 1.6.2014 platí Metodický pokyn č.1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6, který se týká změn v přílohách příručky č.15a „Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“ a 15b „Doplňující výklad k ...

10. května 2013: V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 proběhlo vyhodnocení plnění komunikačních a propagačních aktivit.

21. února 2013: Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na ...

21. února 2013: Ve dnech 29. a 30.1.2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru programu.

2. ledna 2012: Dne 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 76

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven