!!! UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE !!!

26.02.2009: Upozorňujeme žadatele na změnu v Příručce pro žadatele a v Programovém dodatku Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

Změna se týká Seznamu vhodných partnerů v rámci Programu (v PPŽ příloha č. 4, v dodatku kap. č. 7) a Způsobilých výdajů Programu (v PPŽ kap. č. 4.3.3, v dodatku kap. č. 8).

Aktuální verze obou těchto dokumentů naleznete v sekci Dokumenty.