8. zasedání Monitorovacího výboru programu v Třinci

25.11.2011: Ve dnech 15. a 16.11.2011 proběhlo v Třinci 8. zasedání Monitorovacího výboru programu. Přesto, že před jednáním Monitorovacího výboru zbývala už jen malá část prostředků ERDF alokovaná pro tento program, nebyly po jednání výboru zbývající prostředky vyčerpány v žádné další oblasti podpory.
Ve dnech 15. a 16.11.2011 proběhlo v Třinci 8. zasedání Monitorovacího výboru programu. Přesto, že před jednáním Monitorovacího výboru zbývala už jen malá část prostředků ERDF alokovaná pro tento program, nebyly po jednání výboru zbývající prostředky vyčerpány v žádné další oblasti podpory.
Vyčerpány jsou tedy prostředky stále jen v oblastech podpory 1.1 - Posilování dostupnosti a 1.3 - Prevence rizik, kde je zároveň doporučena řada náhradních projektů. Ty budou realizovány za předpokladu, že dojde při ukončení realizovaných projektů k úsporám.
Dále Monitorovací výbor rozhodl o využití úspor prostředků alokovaných do technické pomoci pro podporu dalších společných projektů, tento záměr však bude teprve předložen Evropské komisi ke schválení.
Monitorovací výbor stanovil termín ukončení dalšího kola výzvy na září 2012. Detailnější informace včetně přerozdělení prostředků do jednotlivých prioritních os a oblastí podpory jsou uvedeny na www.cz-pl.eu/mv-trinec.html