Aktualizace Příručky pro příjemce dotace

13.09.2010: Upozorňujeme žadatele a příjemce dotace, že s platností od 6.8.2010 byla na oficiálních stránkách programu zveřejněna aktualizovaná Příručka pro příjemce dotace - verze 3.