Aktualizace dokumentů OPPS ČR-PR

26.02.2009: Ode dne 18. března 2008 probíhá aktualizace Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika.

V současné době probíhá aktualizace Příručky pro žadatele. Nová verze bude zveřejněna v průběhu měsíce dubna a bude platná pro všechny žádosti, které budou projednávány na Monitorovacím výboru konaném dne 12.12.2008.

Příručka pro příjemce je v současné době připravována. První verze bude zveřejněna v průběhu měsíce dubna.