Aktualizace náležitostí dokladování

16.07.2010: Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo náležitosti dokladování platné pro příjemce v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Aktualizované dokumenty jsou dostupné na stránkách CRR ČR.