Aktualizace postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu na české straně

01.03.2011: S platností od 1.3.2011 byly na oficiálních stránkách programu www.cz-pl.eu     uveřejněny aktualizované postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu na české straně. Postupy jsou přílohou Příručky pro příjemce dotace verze 3.