Aktualizace příloh Příručky pro příjemce dotace OPPS ČR-PR

26.02.2009:

Upozorňujeme žadatele a příjemce dotace, že došlo ke změně v přílohách Příručky pro příjemce dotace (verze č. 2).

Jedná se o aktualizaci přílohy č. 15a - Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů a doplnění nové přílohy č. 15b - Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů.

Aktuálně platnou verzi Příručky pro příjemce dotace a jejích příloh naleznete zde.